Om Bente
Om Bente
  • arkitekt ca 10 år
  • grafisk formgivare och utställningsproducent ca 10 år
  • organisationskonsult ca 20 år
  • entreprenör i drygt 30 år

Här och nu
Jag ger chefsstöd, skriver böcker och artiklar om organisation och ledarskap, lanserar KIM-modellen och hjälper verksamheter att presentera sig visuellt och interaktivt. Dessutom har jag några timanställningar. Nyligen skrev jag en serie bloggar om mentorskap.

Framåtblick
Initierar ett projekt med arbetsnamnet Vara del i en rörelse - om kvinnorörelsens fotfolk runt millennieskiftet. Lusten finns också  till en friare penna bl a med barn i åtanke. Under fliken Projekt berättar jag om det som är pågående och ofärdigt.

Värderingar
Som konsult har jag ambitionen att vara hjälp till självhjälp, en som vill stärka och inspirera snarare än dirigera. 
Jag själv är en nyfiken humanist. 

I backspegeln sammanfattar jag min livsresa där jag åkt slalom i arbetslivet.