Jag ska bara 
Projekt Kunskapsnystanet består idag av 4 böcker om Signe.

Sedan en tid skriver jag om min process att skriva en barnbok. Då hette boksprojektet Signes medicin. Det växte och växte och till slut insåg jag att det behöver delas upp. Det fick ett nytt övergripande projektnamn, Kunskapsnystanet,  som består av 4 barnböcker.  

Jag har inhämtat återkoppling från några utvalda personer. De har sett manus på den tiden som projektet var en enda bok. Det var, inte förvånande, både intressant och värdefullt. Jag tackar alla er som gav tid att läsa och återkoppla. 

Synpunkterna representerade 180 grader, de som var starkt för och de som var starkt emot och just ingen däremellan. Jag förbereder mig för att, om böckerna nu blir utgivna, kommer att möta just det. 

Förespråkarna 
Spännande och aktiverande för barn. 
Fascinerande kunskapstrappa. 
Rolig. 
I tiden. 
Viktig kunskap presenterad för barn, även läsvärt för vuxna. 
Utvecklingsbart material > e-bok, ljudbok, animeringar till TV-program. 
Fängslande saga (del 4). 
Faktaspäckat och tänkvärt, konsumeras lämpligen i mindre bitar. 
Bara måste ges ut, förlagen kommer att hugga.

Avståndstagarna 
Olika målgrupper för de olika delarna. 
Språket – både under och över målgruppens nivå. 
Allt är serverat, rimmar inte med modern pedagogik. 
Stimulerar inte läsaren till eget utforskande. 
Del 1-3 är faktabaserade, del 4 är politisk – varför? 
Det här är ju din resa, inte ett barns. 
Ambitiös, pretentiös = utestängande, elitistisk, odemokratisk och bara to much. 
Finns ett och annat fyndig grepp men är på det hela taget osmaklig. 

Har tuggat och svalt respektive spottat ut
Med både förespråkarnas och avståndstagarnas röster i knät har jag tuggat och känt efter var jag själv står. Jag är varken medicinare, pedagog, forskare eller filosof, men som författare tar jag mig friheten att beröra dessa ämnen och jag tar mig friheten att ta barn med mig på en resa som delvis är min egen. Om det pedagogiska tänker jag att barn behöver få både serverad och självupplevd kunskap. Bara det ena blir fattigt, det tror jag helt enkelt inte på. Mina böcker serverar kunskap och det står jag för. Dessutom inom områden där det finns lite eller ingen svensk barnlitteratur.

Igår träffade jag min medicinska faktagranskare MB. Det var skönt att tugga synpunkterna med henne. Jag hade viss oro att hon kanske skulle vilja överge projektet så som det växt till sig. Det visade sig att vi tycke väldigt lika och det blev lätt för mig att se vad jag vill göra härnäst.

Att göra härnäst 
Jag ska ha fler faktagranskare – utöver medicinsk faktagranskare även en pedagog och en forskare (forskningsmetodik), bingo om det är en och samma person.
Aktivitetsmaterialet för barn skall utvecklas. Kanske komplettera med handledning till föräldrar och skolfolk och utesluta kunskapskollen.
Mamman i berättelsen ska ersättas med mormor.
Del 3 Signe forskare ska bearbetas rejält, men först i ett senare skede.
Del 4 Signe rebell likaså. De förebilder Signe möter kan jag ge fiktiva namn för att minska nutidsdateringen.
Jag ska fokusera på att få iväg manus till bok 1 o 2 till förlag nu snart, men ändå beskriva översiktligt hela bokprojektet med dess kunskapstrappa.

Om projektet är osmakligt eller fascinerande lämnar jag därhän, det må ligga i läsarens knä. Helt uppenbart är att min intention att inspirera och väcka nyfikenhet kan uppfattas som motsatsen. Kanske är det bra att böckerna väcker starka känslor för eller emot? Då berör de i alla fall. Överlämnar till förlag att bedöma om det är värt att ge ut. 

Nu är jag ivrigare än någonsin. Men det dröjer nog ytterligare en eller några månader innan jag skickar manus. För som Alfons Åberg säger, först ska jag bara...