Prepper

En längre tid har jag tänkt att jag ska skriva en framtidsfullmakt. Det är för att säkra att det finns någon som kan och får ta över mitt beslut över liv den dagen jag själv inte kan fatta beslut för mitt eget bästa. Eller kort sagt, en som tar över då jag gått in i dimman. 

Jag har haft span på föreläsningar om framtidsfullmakt som ges av Blomsterfonden. De blir snabbt fullbokade och jag har inte alltid kunnat komma de tider som erbjudits. En gång gick jag på en, vad jag trodde var kombinerad föreläsning om testamente och framtidsfullmakt, men det visade sig bara gälla testamente. Först blev jag besviken, men sen visade det sig vara en jättebra föreläsning som jag hade nytta av. Jag insåg att jag ska skriva testamente som säger att det mina barn ärver är enskild egendom. Nåväl. 

Jag har förberett mig genom att göra ett utkast till framtidfullmakt på egen hand. Den 5e april var det äntligen dags för en föreläsning i ämnet. Den var precis så matnyttig som jag hoppades. Lärde mig bl a att

  • Framtidsfullmakten ska innehas av bara ett av mina barn, inte alla tre. För om alla tre är fullmaktshavare så måste alla vara med om alla beslut och åtgärder. Det blir opraktiskt. Däremot kan jag ange en successionsordning. Om inte den ene kan eller orkar, så ges uppdraget till nästa osv.
  • Det juridiskt korrekta sättet att uttrycka mina behov är ... fullmakt att företräda mina ekonomiska och personliga angelägenheter vilket innebär att förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Jag hade beskrivit detta med betydligt fler rader än så.
  • Jag ska skriva in begränsningar från detta om jag vill ha sådana.
  • Om fullmaktshavaren får sälja min bostadsrätt så ska det stå.
  • Jag kan ersätta fullmaktshavaren för jobbet. Det vill jag. Har sett hur snett det kan bli i syskonskaror där det syskon som bor närmast drar det tunga lasset och får vare sig ersättning eller tack för jobbet. Åratal av sjukhusbesök, handlande, bankbesök, klädköp, dagliga telefonsamtal etc. Nivån kan förslagsvis vara den som en god man får är enligt Handelsbalkens regler ½ basprisbelopp och den är skattepliktig.
  • Vem bestämmer när fullmakten ska gälla? Jag har bestämt att det ska vara fullmaktshavaren. Det kan också vara någon annan, en domstol eller läkare. Domstolar remitterar till läkare, som inte är så glada åt detta uppdrag, då det kan äventyra deras relation med patienten då de, så att säga, sitter på två stolar.

Jag gick hem och reviderade min skiss och skickade till barnen på remiss. Äldste sonen är den av mina 3 barn som reagerat och han var snabbt på. Hade en rad petimetriga och mycket bra synpunkter. Han undrade om när ersättning ska utgå då det realistiska är att jag blir stegvis dimmig.

Det fick mig att inse att jag också ska skriva en generalfullmakt och även realisera det där testamentet.

Nu har jag gjort utkast på alla tre dokumenten. Generalfullmakt, framtidsfullmakt och testamente.

Berättade om detta för Tuva och Leo. Inte för att Tuva skulle behöva ta ställning och tycka till just nu, men bara så hon vet att jag har utsett henne till innehavare av båda fullmakterna och att hon ska veta att det snart finns ett testamente också. Stackarn. Jag uttryckte också min nöjdhet över att ha tagit dessa mått och steg i tillvaron. Känner mig så klok och förutseende.

Leo kommenterade. 

- Du har blivit en prepper, Bente.

(Hejdlöst rolig kommentar tycker jag.)