Bloggar‎ > ‎Perspektivs blogg‎ > ‎

Enskilt mentorskap

skickad 26 nov. 2016 10:11 av Bente Kaj Henriksson   [ uppdaterad 27 nov. 2016 02:50 ]
Få kommer att tänka på möjligheten att ingå enskilt mentorskap och jag vill väcka tanken.

De mentorprogram jag varit involverad i har startat med rekrytering av adepter som ägnar en stunds reflektion över vad de vill uppnå. Därefter får de förslag på mentorer och ska börja kontakta någon eller några.

Dessa första steg är för de flesta både gruvsamt och hisnande. När kontakten är tagen och valet är gjort märker de att det inte var så farligt trots allt. När mentorskapet är över, för det brukar gälla tidsbegränsade mentorskap, säger de närmast unisont: - Det var motigt först, men himmel vad bra det har varit för mig. Nu vet jag att jag kan skaffa en mentor själv, när jag står inför en utmaning. Det är ju lätt att skaffa en egen mentor och ett fantastiskt bra stöd.

Några ord på vägen
Här får du några ord på vägen för dig som vill ta initiativ till enskilt mentorskap. Gör vad du vill med dem, låt dig inspireras, spotta eller svälj.

Förberedelse
Förberedelsen är den verkligt viktiga fasen, slarva inte med den för den lägger grunden för hur det sedan går. Här bäddar du.

Intentioner och mål
Formulera dig t ex genom att svara på frågan vad vore det bästa resultatet av att ha haft en mentor under en tid av t ex ett år. Det kan vara ett eller flera konkreta mål, att göra viktiga vägval, finna vägar att nå din vision eller att utforska din mission i arbetslivet. Du bör se dig som en hel och fullkomlig människa där både privata och professionella dimensioner får plats. Ju mer specifik du är desto bättre går det att stämma av och utvärdera hur du och ni lyckades.

Mentorsprofil
Bilden (kommer) visar på en mängd kvaliteter och egenskaper som mentorn kan ha, av vilka några blir viktigare för dig. Formulera vad du själv tror är viktigt.

Kan vem som helst vara mentor?
Nej. Du bör välja en mentor som har förutsättningar att vara en bra mentor till sig och att ni tillsammans ingår ett ”rent mentorskap” utan intressekonflikter lurande runt hörnet. Mentorn ska kunna ägna dig full och hängiven uppmärksamhet då ni träffas utan att hamna i konflikt med någon och något utifrån vad hen får ta del av. Du ska alltså undvika att välja en mentor som sitter på två stolar och kan få en intressekonflikt mellan att vara din mentor och hur hen verkar i sin vardag. En granskande journalist kan komma i intressekonflikt om vad du berättar. En terapeut ska få betalt för sitt jobb. En kollega, chef, vän eller anhörig kan hamna i intressekonflikt. Likaså en konkurrent eller möjlig affärspartner.

Mentorskap har som motor den intention du har och bådas intresse att du når dit. Övergår relationen i något annat än mentorskap, t ex kompanjonskap, kärlek eller vänskap bör mentorskapet avslutas för att få lov att vara just det den blivit.

Var finns hen?
Använd det nätverk du har och be om förslag på personer som svarar mot din mentorsprofil och vad du själv vill uppnå. Be om förslag på personer av kött och blod. Det kan föregås av en stunds sonderande, likt katten kring het gröt, var denne person kan hittas, i branschen x, på företaget ditten eller nätverket datten. 
Gör egen research.
Ta kontakt - presentera dig och din intention.
Träffas, känn dig för, prova dig fram, lär känna varandra,
Välj varandra genom att ingå en överenskommelse och gör klart vilka spelregler som ska gälla mellan er.

Mentorskap pågår
Träffas kontinuerligt och prata om det du som adept upplever som högaktuellt och viktigt att bena och borra i, högt och lågt, hit och dit.
Utvärdera, återkoppla vad som stärker och varit värdefullt.
Avsluta eller övergå i annan typ av relation.

Lästips
I Boken om mentorskap ges tips till båda parter gällande mentorskapets roller/ansvar och process. Den kan vara bra att hålla i handen.
Comments