Bloggar‎ > ‎Perspektivs blogg‎ > ‎

Matchningskompetens

skickad 28 nov. 2016 12:32 av Bente Kaj Henriksson   [ uppdaterad 29 nov. 2016 01:35 ]
Jag har i en tidigare blogg ondgjort mig över förekomsten av mentorbanker, alltså mentorer samlade i en hög för att kunna nyttjas vid behov. Min erfarenhet är att mentorbanker är rent resursslöseri och att de är kontraproduktiva.

En guldgruva
Om något ska samlas, så är det personer med matchningskompetens. Det är en underskattad multikompetens som förtjänar all uppskattning och som bör utforskas närmare genom att lyftas fram i ljuset. När det kommer till mentorskap är den rena guldgruvan.

Matchningskompetens
Personer med matchningskompetens har empati, inlevelseförmåga, intuition, en stor portion generositet och ett stort nätverk. De gör underverk då de kombinerar sina förmågor. Det är fantastiskt att se dessa personer in action. De lyssnar av och känner in adeptens egenskaper och behov och får en känsla för vilka personer som skulle kunna passa ihop för att göra storverk tillsammans. Självklart behöver de ha fått input om adeptens behov. De förstår att kombinerar personliga egenskaper och sammanhang med fackkunskaper och arbetslivserfarenheter. Personerna de föreslår kommer helt enkelt promenerande in i deras hjärnor utan att någon vet hur det går till, allra minst de själva.

Under årens lopp har jag träffat många personer med utpräglad matchningskompetens. Betydligt större än min egen. De har varit adepter i mentorprogram och blommat ut i det moment där adepterna ger förslag på mentorer till sina adeptkollegor. Det brukar finnas minst en eller ett par i en adeptgrupp. Jag har också funnit personer med välutvecklad matchningskompetens i de många matchningsgrupper vi samlat för att föreslå mentorer till studenter på väg ut till arbetslivet.

De utmärker sig genom att poppa förslag som om det poppade popcorn i huvudet på dem. De kan också kort och kärnfullt beskriva varför de tror att den föreslagna personen skulle passa. De är mentorskapsbranschens motsvarighet till musikens underbarn. Vissa har fått gåvan medan andra får träna upp den.

Några  karaktäristiska drag
De har några saker gemensamt. Listan kan alldeles säkert göras längre, men så här långt kommer jag just nu:
  • det engagerade frenetiska poppandet av mentorsförslag
  • har oftast inte en aning om att de har en alldeles specifik och värdefull kompetens i sammanhanget
  • intresse för processer. De bryr sig nämligen om hur deras förslag landar och hur det går med mentorskapen.
  • har en intuitiv känsla för hur en viss kombination av människor kan göra storverk tillsammans.
Vill se mer av
Jag efterlyser innovationer kring matchningsförfaranden som utvecklar metod, kvalitet och organisatoriskt lärande i en av mentorskapets mest kritiska punkter, matchningen. Det behöver utgå från adeptens verkliga behov, eller bådas, och dessa behöver därför få komma till uttryck. Kanske går det att använda sociala medier och digitala förfaranden för att brygga över geografiska avstånd?
Comments