Erbjuder 
Ledarstöd
Samtal
Handledning, coachning,
bollplank och mentorskap.

Mentorskap


KIM-modellen 
Introduktion till KIM-modellen - föreläsning, prova-på-workshops, konsultutbildning eller handledning.

Böcker och artiklar
som ger inspiration och kunskap om systemsikt förändringsarbete. 
Böckerna säljs, artiklarna är gratis.