Erbjuder‎ > ‎

Presentation

Presentation av kunskaper och verksamheter
Mindre verksamheter, projektgrupper, forskare, författare m fl kan få hjälp med sin visuella presentation, dvs innehållet sammanflätat med det grafiska utseendet, på trycksaker och digitalt. 

Trycksaker
på papper t ex visitkort, vykort, foldrar, artiklar och böcker.
på tyg t ex roll up-utställningar, fondvägg, flaggor och banderoller.

Bokformgivning i samverkan
Jag samarbetar gärna med författare om grafisk form på ett tidigt stadium i processen, så att författaren kan se och påverka innehåll och grafisk form kontinuerligt. 

Idé om grafisk form och innehåll > skapa scribusdokument > successivt producera boken inklusive utbildning i att använda Scribus > tryckförberedda original.

Verktyg
Jag använder layoutprogrammet Scribus, som är ett avancerat layoutprogram för produktion av trycksaker, likvärdigt med Indesign. Det är ett öppet program som gratis laddas ner från nätet. Samarbetande personer kan se och jobba i samma dokument från olika orter, om dokumentet lagts upp i en gemensam molntjänst, typ Dropbox eller iCloud. Det är ett arbetssätt jag har god erfarenhet då min kollega och jag skrivit våra båda böcker.

Hemsida
på nätet - mobilanpassad för bärbar dator, mobil och läsplatta. Närmast ett måste då vårt mobila surfande ökar.

Idé om grafisk form och innehåll > skapa hemsida > utbildning i att revidera och underhålla hemsidan.

Verktyg
Jag använder det mobilanpassade verktyget Google Site, ett flexibelt verktyg lätt att lära och använda. Behörighet för redigering, åtkomst och interaktivitet kan differentieras. Till Google Site finns mängder med användbara "små-verktyg" tex kartor, kalender, diagram, hang out, dokument från Drive etc. Google Site kan kompletteras med 
Google Analytics (gratis) ger överskådlig och innehållsrik besöksstatistik.
Google Class (gratis) lämpar sig för utbildningsgrupper.
Vid användning av egen domän behövs G Suite.
Läs mer Om Google Site.

Grafisk profil
Det kan vara praktiskt att skapa en grafisk profil gemensam för både trycksaker och digital presentation. Det skapar visuell identitet och blir ett kreativt ramverk som förenklar fortsatt arbete med olika presentationer.