Erbjuder‎ > ‎

Samtal

Ledare kan må gott av sätta sig själv i främsta rummet en stund. 
Att ostört få reflektera om stort och smått, samtala om vad som inspirerar, berör och skaver, att i ett tryggt sammanhang vända och vrida på perspektiven, reflektera, prioritera... Helt enkelt få tillgång till det som många ledare är svältfödda på - en stund för sig själv. Det kan bli möjligt i professionella samtal med mig, i ett samtalspaket eller enstaka samtal då och då.

Samtalspaket - 5 gånger eller fler
Regelbundna samtal, förslagsvis 1 g i månaden under 1/2 eller 1 år.
Inleds med  ett eller några prova-på-tillfällen och inledande samtal om intention, antal gånger, tider, plats, etik, ansvar, förväntningar, metod, avstämning efter en tid och avslut med utvärdering. 

Enstaka samtal - då och då 
Det går också att anlita mig  med oregelbundenhet och utan uttalad intention som ska uppnås efter en tid. Det blir reflekterande samtal om vad som är aktuellt på plats, här och nu.

Mina verktyg är att lyssna och fråga, att reflektera tillsammans, ge återkoppling och ibland erbjuda kreativa verktyg som att rita/måla, göra visualiseringar, KIM-metoden och skapa berättelser (storytelling) för en fördjupad och upplevelsebaserad insikt om det komplexa och det viktiga. Mer av filosofiskt bollplank och coachande, mindre av terapi.

Min kompetens är organisationskonsultens, med systemisk inriktning på gestalt-grund och 20 års erfarenhet. Jag vill stärka ledaren, ledarskapet och förståelsen hur ledare-medarbetare-verksamhet-organisation samspelar.