Lära Google Site

Google Site
Google Site är ett hemsidesverktyg utvecklat för projektgrupper i skola och arbetsliv. Det går alldeles utmärkt att göra sin egen hemsida för små och medelstora företag. Gratis upp till en viss datamängd. Kompatibelt med en mängd gadgetar och Google-verktyg. Även om det är lätt (hm) att lära sig verktyget så är det efter en tid också lätt att glömma hur man gjorde, om man inte jobbar dagligen i verktyget. Här är min egen lathund och nederst bra länkar.

En negativ erfarenhet jag gjorde som nybörjare var att tidigt lägga in ett riktigt snyggt tema (det grafiska uttrycket) från någonstans, jag minns inte var. Gör inte så. Det var ett elände och gjorde att jag efter åtskilliga försök och många timmar senare tog bort allt och började o från början. Sen dess har det funkat riktigt bra även för mig som nybörjare. 
Google Site lathund
skapad allt eftersom

Verktygen penna, sida+ och kugghjul
Penna - redigerar sidan, layout, stilsort och färger, text och bild, gadgetar och andra Google-fiffigheter
SiDA+ - lägger till sida, hur den ska placeras i förhållande till andra sidor och val av mallsida
Kugghjul - redigerar siten med tillgänglighet, övergripande layout och mycket mer

Mallsidor
(sidtyper)
Webbsida - den enklaste sidan, bifogade filer läggs nederst på sidan, har kommentarsfält som kan tas bort
Meddelanden - ungefär som en blogg där färskaste inlägg läggs överst
Arkiv - listor med information, kan revideras, tittarna kan sortera efter valfri kolumn, abonneneter kan meddelas vid ändringar
Startsidan

Lägga till och ta bort sidor 
lägga till: Sida+ > välj vad sidan ska heta, välj mallsida och var den ska ligga > skapa
ta bort: öppna aktuell sida > kugghjul > ta bort sida > OK

Layout, görs på flera ställen 
Penna > Layout (sidindelning och kolumner)
Kugghjul > hantera webbplats > tema färg teckensnitt 
Kugghjul > webbplatslayout (sidhuvud och -fot, horisontell navigering, sidofält, sidebar = innehållsförteckning)

Lägga till och ta bort text
Lägga till/ta bort: Penna > markera var du vill ha texten  och skriv eller ta bort

Lägga till och ta bort bild
Penna > markera var du vill ha bilden > infoga bild, en menyrad kommer upp om storlek placering etc
Ta bort > penna > klicka på bilden > ta bort på menyraden
Bildspel. Gör bildspelet i Google presentation (funkar som Powerpoint) och lägg på Google drive. Markera platsen där bildspelet ska ligga på hemsidan. Penna > infoga > Google/drive > välj presentation > spara.

Länka från text eller bild till visningssida
I båda fallen - förbered med att ha visningssidans länk tillgänglig. Den kan vara intern eller extern.
Penna > markera text som ska länkas > infoga > länk > webbplats > fyll i visningssidans länk > valj om sidan ska visas i nytt fönster eller inte > spara
Penna > markera bilden som ska länkas > klicka ändra fyll menyraden som kommit upp > fyll visningssidans länk > spara

Innehållsförteckning
(sidebar, navigering)
Placering 
Placering lodrät tv eller th - Kugghjul > Redigera webbplatslayout > Penna (syns vid Sidebar) > välj till vänster eller höger.
Placering horisontell - Kugghjul > Redigera webplatslayout > klicka för horisontel navigering bland de alternativ som finns upptill. 

Tre rubriknivåer 
ingår i systemet, nivå 1, 2 och 3
i Webbplatskartan läggs dessa in automatiskt i den ordning de skapades.

Ordningsföljd och rubriknivå
Kugghjul > Redigera webplatslayout > redigera navigering (i navigationsfältet). Ta bort ev kryss i rutan för ordnas automatiskt. Lägg till sida > OK > med pilar styr du den nya sidan dit du vill ha den och markera informationsnivå > spara.

Behörighet delning åtkomst
Inställningar görs för hela hemsidan
Kugghjul > hantera webbplats > åtkomstinställningar
Kugghjul > Delning och behörighet (vad du bockar för här kommer att gälla samtliga sidor)

Inställning för enstaka sida på hemsidan 
Kugghjul > hantera webbplats > Delning och behörigheter > Aktivera sidnivåbehörigheter (ruta uppe till höger) Ev behövs inbjudningar till personer göras, de behöver bara ha en mailadress. Google rekommenderar att man läser deras information om sidbehörigheter. Se länken Google Site avancerat, nedan

Mobilanpassa
Kugghjul > Hantera webbplats > klicka i rutan "Justera webbplatsen automatiskt för mobiltelefoner"

QR-kod till hemsidan
http://www.skapaqrkod.se/

Skärmdelning
xx
Comments