Jutoh
Med programmet Jutoh gör man eböcker. Det är ett av mina lärprojekt. Det här är min egen manual och stöd för minnet.

Förberedelser
Skaffa ISBN via Kungliga biblioteket www.kb.se/isbn-sverige/ 
välj för en eller många titlar, gratis i Sverige, det tar några dagar.

Gör ett antal val:
  • Epub eller mobi - publicering i epub är vanligast och används av alla återförsäljare utom Amazon, en världsomspännande plattform, som använder mobi.
  • Epub2 eller epub3 - epub3 medger mediafiler som ljud, film, animeringar, men distributörer är inte redo än, men snart så.
  • Flödande eller fixerad text - flödande text ändrar storlek efter läsplatta, tex mobil, padda eller dator, och det går att göra enstaka sidbrytningar, sidnummer varierar efter läsplatta. Fixerad text (pdf) ändrar sig inte och sidnumren är desamma oavsett läsplatta.
  • Indrag eller blankrad - indrag av text (aldrig tabbar) vid nytt stycke eller en blank rad (blankrad) mellan styckena. Denna hemsida använder blankrad.
Omslag - gör bild jpeg eller gör direkt i Jutoh utifrån deras mallar, ska funka i frimärksstorlek, ca 72 dpi.
Manus i sin helhet med kapitelrubriker - skriv vänsterställt med en och samma textsnitt, olayoutad, tänkisar ges tillfällig kapitelrubrik (tex tänkis 1). Aldrig manuella avstavningar eller rad- och sidbrytningar.
Inte punktlistor, fixas efter import.
Fixa småfel - gå igenom manuset med rättstavningsprogram och P:t för hitta oönskade formateringstecken och Hitta/ersätt för att bli av med dubbla mellanslag, dubbla streck och manuella radbrygningar.

Bilder - före import infogas bilderna rättvända i manus, klistra inte inEfter import kan bilder matas bilder in. Bildformat i Jutoh:
  • PNG - bra för högkvalitativt konstverk som inte ska komprimeras. PNGs tenderar att ta upp lite mer utrymme än JPEG, ibland mycket mer utrymme beroende på hur bilden sparades.
  • JPEG - ett "lossy" format som är bra för att hålla filstorleken nere och bäst för fotografier. Inte så bra för diagram eller bilder som innehåller text, eftersom komprimeringsartiklar kan vara synliga.
  • GIF - ett äldre format som liknar PNG. Jutoh kan inte platta det här formatet (ta bort transparens) förutom genom att konvertera till JPEG.
  • TIFF - ett populärt filformat som generellt ger större filer än JPEG.
Ladda ner Jutoh2
Jutoh2 är förberedd för användandet av mediafiler. 
www.jutoh.com ladda ner, välj nivå från gratis demo till två betalvarianter. Jag valde den lägre betalvarianten, ca 500 kr inklusive moms, en engångssumma (inte abonnemang) som ger tillgång till kontinuerliga uppdateringar och har stöd för ljud och video. Medlem i Alliance of Independent Authors eller Association of Independent Publishing Professionals ges 25% rabatt.

Importera manus
Lätt som en plätt. xxx
Redigera
Nu ska jag formatera, dvs göra inställningar kapitelvis eller för hela boken, skapa klickbar innehållsförteckning, index och källförteckning. 
Dessutom kan jag lägga till och ta bort material, flytta kapitel, skapa punktlistor, bakgrundsfärger, inramningar etc. 

Formatera
generellt för hela boken:

Kapitelrubriker
Underrubriker?
Löptext
Bildtext?

Sidbrytning
Färgad sidbakgrund
Punktlista

Kapitelvis:


Bilder
Bilders inmatning - Format | Infoga | Bild (Skift + Ctrl + C). Om du lägger in bilden visas en webbläsare som visar miniatyrer av alla bilder i en mapp. Om bildbredden är större än vad som maximalt tillåts, gå in i Importeringsinställningar > Ändra storlek på bilder till max, kommer bilden att ändras innan den läggs in i projektet.

Multimedia

Läsa mer
http://www.jutoh.com/book.htm - engelskspråkig handbok, gratis ebok. 
Skapa en Ebok med Jutoh av Tina Back - svenskspråkig handbok, kostar en slant, finns som ebok och pappersbok.

På Youtube finns introfilmer.
https://www.youtube.com/watch?v=g3lvhRpJrIg