KIM-modellen

KIM-modellen - en rolig och konkret metod
för utveckling av individer, grupper och verksamheter. Den kan användas i alla branscher och på alla systemnivåer för att analysera och utveckla ledarskap, grupper och verksamheter. Dessutom kan den användas för att utveckla samarbeten mellan ledare, mellan grupper och mellan organisationer.
För att förstå metoden behövs upplevelser av den, då den berör alla sinnen och väcker känslor. En praktiskt introduktion enligt principen learning by doing ger fördjupad insikt om metodens möjliga tillämpning.

Målgrupp
Vi vänder oss framförallt till personer som leder förändringsprocesser i arbetslivet. Men också till kommunikatörer, utbildare, forskare och andra som är intresserade av komplexa systems dynamik i en föränderlig värld.  

KIM - en systemisk gestaltmodell
Systemisk är den då den fördjupar sig i hur system (t ex grupper och verksamheter) utvecklas dynamiskt på det karaktäristiska sätt som utmärker levande system (till skillnad från tekniska mekaniska system). Gestalt är den då den använder den mänskliga gestalten som metafor för att beskriva och utveckla systemet.

Introduktion 
till dem som vill ha metoden i sin verktygslåda
  • föreläsning med prova-på-inslag
  • konsultutbildning, vars omfattning beror på behov och förkunskaper
  • handledning, efter behov
till dem som vill testa metoden 
  • föreläsning med prova-på-inslag
  • prova-på-workshops med inslag av föreläsning
Publicerat  
Boken om KIM ger en grundlig introduktion av KIM-modellens teori som praktik - Henriksson & Holm, KIM förlag, 2016 
Artikel om Boken om KIM - Henriksson & Holm, 2016.
KIM i projektarbete - BK Henriksson, Bonniers Business Publishing 2009.
KIM hos Polisen - BK Henriksson, sammanfattning, mastersuppsats Gestaltakademin / Derby University 2007. Hör av dig om du vill läsa hela luntan.