KIM-modellen‎ > ‎

Mera om KIM

FAQ - vanliga frågor
Vad innebär KIM-modellen?
Modellen omfattar kunskapsfälten teori, filosofi, språk och metod. Metoden lämpar sig för analys och utveckling av grupper, verksamheter och organisationer, i alla branscher och på alla strukturnivåer. Den är projektiv, strukturerad och väl beprövad och innebär i korthet att de personer som gör analysen beskriver sig som om de vore en människa med styrkor, behov och utvecklingsområden. Förfarandet landar ofta i (beroende på uppdraget) i en strategi för framtiden och konkret handlingsplan. 

Metoden är både enkel och komplex att använda, upplevs ofta som engagerande, rolig och konkret och får mycket gjort på kort tid, trots den omväg man tar via den metaforiska beskrivningen. 
KIM-metoden lyfter fram det kollektiva perspektivet, dvs vad vi som grupp åstadkommer tillsammans, och sambandet mellan individ-grupp-organisation-omgivning.

Är det en hård eller mjuk modell? 
Den är både ock. Den belyser de mjuka värdena, som det mellanmänskliga klimatet,  liksom den stagande strukturen. Beskrivningar av KIM-metoden ger den inte rättvisa, den behöver upplevas. Metoden är tydligt strukturerad med sina metodiska steg. KIM-modellen är en hård-mjuk modell.

Vilka är användningsområdena?
Ledarcoachning
Ledarutveckling i grupp
Grupputveckling, grupphandledning
Ledningsgruppsutveckling

Inriktningen kan t ex vara strategiarbete, uppföljning av effekter, marknadskommunikation, värdegrundsarbete, projektutveckling, omställningsförberedelser, kick off inför ny säsong, etc.

Kan jag utbilda mig i metoden?
Ja. Välkommen att höra av dig. 
Du kan börja med att köpa Boken om KIM, som utförligt beskriver både modell och metod.

Vilka kunskapsfält finns?
De personer som gör ett KIM-arbete projicerar både dold / ordlös och allmänt uppenbar och vedertagen kunskap om sin KIM. Det kan vara känslor, tankar och något mer andligt.

Den eller de som leder KIM-arbete har sin kunskap och erfarenhet om KIM-metoden och andra metoder och de har en plan för hur deltagare kan lotsas i mål. 

Det finns i allmänhet en beställare som har kunskap om ett nuläge som hen vill påverka. 

Vi som skapat KIM-modellen har lång erfarenhet av KIM-metoden i olika användningsområden inom många branscher och på olika systemnivåer. Vi har också erfarenhet av processdokumentation i samband med KIM-arbete. Vidare finns en mastersstudie gjord i samarbete med Polisen i Västernorrland. 

Vår bakgrund är i korthet följande. Gro Laupsa Holm har en bakgrund inom teater och pedagogiskt arbete och jag, Bente, har en bakgrund som arkitekt, grafisk formgivare och en MSc som gestalt organisationskonsult. 
Hur får jag veta mer?
På bokförlaget KIM ABs hemsida får du veta mer. Där kan du glutta lite i bokenDet är ett utsnitt ur boken om generella metodbeskrivningen. Läs också om en förändringsresa i Göteborgs hamn.

Under fliken Böcker och artiklar kan du ladda ner en lite fylligare artikel om Boken om KIM, en artikel om KIM i projektarbete och sammanfattningen av mastersuppsatsen KIM hos polisen

Självklart kan du prata med någon av oss grundare, Gro Laupsa Holm eller mej själv eller någon som utbildats i och använder metoden. 

Säg något om metodens effektivitet.
Metoden är mycket effektiv under förutsättning att beställaren har ett seriöst intresse av att involvera sina medarbetare i utvecklingsarbetet, att ledaren av KIM-processen är bekväm med verktyget och att parterna beställare och konsult har förtroende för varandra. Resultatet är komplext och märks på en rad olika sätt, bl a i ökad lust att bidra för helhets bästa. Effekten kan mätas om insatser genomförs över tid och dokumenteras.

Vad betyder KIM?
KIM är namnet på den människoliknande gestalt som är metafor för systemet (gruppen) som utforskas. Vi kallar det för att göra en KIM eller att kimma. 

Bokstäverna i namnet har fått betydelsen

K      komplex, kreativ, kraftfull
I       inifrån, inuti, intuitiv
M     metafor, människa


Var kommer modellen ifrån?
KIM-modellen är en universell systemisk gestalt-modell skapad runt millenieskiftet. Idén att använda människan som metafor för en grupp eller verksamhet är mycket gammal. Sättet att göra det på med grund i holistisk teori är nytt. 

Det började med att jag själv, på mitten eller slutet av 90-talet, kom på och prövade tänkesättet på ledare. Tillsammans med kollegan Gro Laupsa Holm utvecklades KIM-modellens teori och praktik i början av 2000-talet. Idag är hon den som har mest operativ erfarenhet av att använda KIM-modellen.

Comments