Projekt‎ > ‎

Scribus

Scribus  1.5.2 (1.4.6)
Lathund

Utkast 2016 04 22 ev blivande kursmaterial
C Bente Kaj Henriksson 

Introduktion
Scribus är ett avancerat layout- och publiceringsprogram för Mac, PC och Ubuntu, alltså ett layoutprogram där du kan formge foldrar, flyers, tidningar, böcker och göra tryckfärdiga pdf.er till publicering på papper. Programmet är fritt att använda gratis och utvecklas kontinuerligt sedan starten 2001.

Lathunden hjälper dig att förverkliga din idé om innehåll och grafisk form till tryckfärdigt original med hjälp av scribus.

 

Scribus är inte primärt ett ordbehandlingsprogram, men du kan göra omfattande ändringar i texten här. Det är det som är grejen. När du ser uppslagen och hur text och bild hänger samman kan du vilja påverka både text och bild. Layouten blir en del av skapandet. Jag själv skaffar mig tidigt en idé om grafisk form som jag lägger in i scribus. Sen lägger jag in ofullständigt bearbetad text, ibland bara kapitelrubriker och jobbar vidare därifrån. Dessutom har jag kunnat skriva böcker tillsammans med en kollega som bor på annan ort. Vi har lagt vårt bokprojekt i en molntjänst och har på så sätt kunnat jobba i samma dokument.

 

Lathunden har framför allt bokproduktion i åtanke. Den kan också användas för att göra foldrar och andra trycksaker, även om exemplen har fokus på böcker.

 

Lathunden är ämnad för nybörjare och tar upp grunderna. Däremot tar den inte upp allt finlir som scribus kan, och vilket inte är så lite. Då du lärt dig grunden kommer du själv att hitta i snårskogen av olika ikoners möjligheter och bli bekant med dem som är relevanta för ditt eller dina projekt.

 

Lathunden behandlar inte bildbehandling, e-boksframställning, tryckeriprodukter som t ex papper, bindningar, distribution, pliktexemplar, marknadsföring, bokdistribution etc. För en mer total beskrivning av bokproduktion från ax till limpa, hänvisar jag till Kristina Svenssons inspirerande bok #författarboken - från idé till releasefest ISBN 978-91-87548-55-0.

 

 

Innehåll

Tänk efter – före

Att komma igång

Grundinställningar

Att arbeta med text och bild

När det börjar bli klart

Göra klart för tryck – prepress

Genvägar – snabbkommandon

Ordlista

Mina bästa tips

Mera kunskap och stöd – några länkar

 

Röd text

Den här lathunden är än så länge ett utkast. Det finns mängder med rödmarkerad text. Färgen markerar att här ska text eller film kompletteras eller utvecklas.

 


 

Tänk efter före - om grafisk form

Som jag sa, denna scribuskurs tar dig steg för steg från idé om grafisk form till tryckfärdig pdf. Den fortsatta formgivningen får du själv svara för och här får du hjälp att förverkliga den rent layouttekniskt.

 

Du startar alltså med en idé om hur ditt projekt ska se ut då det är färdigt. 

 

Skiss på sidan

Om du gör en vikt folder eller affisch funkar det bra att göra en skiss på sidans upplägg där det framgår hur texter och bilder ska ligga i förhållande till varandra.

Bild eller skärmfilm (från ppt) med exempel på affisch, folder

 

Dummy av boken

Har du ett projekt med många formmässigt varierande sidor är det en god idé att göra en dummy. En dummy är en någorlunda skalenlig minivarant av din bok. En A4-sida kan i din dummy med fördel vara en A6, eller ännu mindre.

Bild eller skärmfilm (från ppt) med exempel på hur dummyn kan förändras under resans gång

 

Den gör det lättare för dig att få översikt av innehåll och layout och gör att du även kan tänka i större penseldrag. Den är ett bra redskap för dig om har sidor som varierar sitt uttryck. Med en dummy är det lättare se både helhet och delar och hur de samspelar.

 

Skriv rubrikerna för hand ungefär där de ligger på sidan och notera det viktiga. Det kan vara hur bilderna ligger, textens innehåll i punkter, hur färger varierar över boksidorna eller annat. Gör sidorna lösa så du kan flytta om dem och se hur det påverkar helheten. Har du bilder endast på vissa pappersark är dummyn närmast ovärderlig. Du kan också få syn på hur din bok kommer att te sig då den ligger i boktravar eller ligger utspridda på ett bord. Bildar de tillsammans ett intressant mönster som kan förstärkas och användas som utställningskvalitet? Kan framsida och baksida bli till något extra intressant om de läggs intill varandra?

 

Några begrepp inom grafisk form/tryck

 

Sidan

 

Textspaltens utförande

Texten i textspalten kan ordnas på flera olika sätt: bilder eller skärmfilm (från ppt)

Vänsterrak – vänster sida av texten är rak medan den högra anpassar sig efter orden

Högerrak

Mjukt vänster- och högerrak

Strikt vänster- och högerrakt

Enfang

Indrag

 

Uppgifter till grundinställningar i scribus

Din idé om grafisk form ska ha landat i att du kan ange följande som är det första du kommer att använda då du ska börja använda scribus och är vad vi på scribuska kallar Grundinställningar.

 

Inlaga

Sidans storlek, bredd och höjd

Marginalernas bredd runtom

En eller flera textspalter

Textspaltens utförande

Bildernas placeringar, ex i bildsjok, i en särskild bildspalt, lite var som.

Fonter, alltså stilsorter för t ex rubriker, underrubriker, brödtext eller bildtext.

 

Bokomslag 

Med eller utan invikta flikar

Med eller utan extra pappersomslag

 

Du kan förhålla dig skissmässigt även till dessa uppgifter för de går att ändra under resans gång.  Om du t ex ändrar sidans format så kommer flödande texter att automatiskt hänga med på ändringen medan enskilda bilder och texter, tex bildtexter, ligger kvar där du en gång lade dem. De får du ”flytta för hand”.

 

- om bildernas beskaffenhet och placering i datorn

 

Bildernas färgmodell och bildformat är ett kapitel för sig. Tänk på detta redan nu innan vi kommit in på ämnet bilder.

 

Färg-modell

CMYK - J för kommersiellt tryck på papper. Rådgör med ditt tryckeri.

RGB - för digital publicering

 

Bildformat

Tiff - J för högkvalitativ förlustfri bildåtergivning, många bilder blir till ett tungt dokument

Jpg - J bilder som inte kräver finlir av nyanserad återgivning eller bildredigering (förlorar info varje gång något görs) och som blir mycket lättare (i MB) att hantera. Heter också Jpeg.

PNG - L vid bokutgivning, lämpat för web

GIF - L vid bokutgivning, lämpat för web

 

- om hantering av dina filer

 

Skapa ordning och reda kring ditt bokmaterial.

Lägg bilderna lättillgängligt i datorn och flytta dem inte. De bilder du avser att ha med i din bok bör ligga i en och samma mapp, lämpligen tillsammans med manus, bakgrundsmaterial och din scribus-fil så att du har allt samlat.

 

OBS. Flytta inte bilderna förrän tidigast då projektet är klart. Bilderna länkas nämligen till ditt dokument. Ifall du flyttar bilden till annan plats i datorn bryts länken och bilden försvinner ur ditt dokument.

 

Att komma igång

 

Avsnittet avser nedladdning av programvaran Scribus, öppna ett dokument, få en överblick av de verktyg vi har till vårt förfogande och göra några inledande inställningar.

 

Ladda ner / uppgradera Scribus

Titta runt på www.scribus.net. Ladda hem Scribus 1.4.6 (den stabila varianten) från https://www.scribus.net/downloads/stable-branch/ 

Klicka på den länk som passar din dator. I ett skede kan du välja att ladda ner Ghostscript. Det behövs inte för att göra din layout, i alla fall inte i grundutbildningen.

Ladda också ner Ghostscript om du behöver dess funktioner: Ghost krävs av Scribus för två ändamål, nämligen förhandsgranskningen ( Arkiv> Förhandsgranska ) och rastrering av EPS-filer i bildrutor. Om du inte behöver ett av dessa funktioner, kan du ignorera varningsmeddelandet visas av Scribus i fall Ghost har inte installerats.

 

Öppna Scribus

Du möts ev en meny- och verktygsrad upptill. Så småningom kommer du bli en fena på att använda åtminstone några av dessa.

 

Gå in i FÖNSTER och bocka för Verktyg och pdf-verktyg. Nu ska verktygsraden bli synlig för dig.

 

 

Den översta raden kallar jag MENY skrivet med VERSALER. Raden med de många ikonerna är verktyg. Utöver dessa finns andra verktyg att hämta, men mer om det senare.

 

Genom att föra musen över de olika ikonerna får du en beskrivning av dess funktion. Vi kommer att använda några av dessa, men långt ifrån alla.

 

Skapa nytt dokument

Välj FIL > Ny

eller

Klicka på ikonen längst upp tv.

 

Denna ruta kommer upp. Du ska fylla i uppgifter både under flikarna Marginalinställningar och Bleeds.

 

Under marginalinställningar:

Välj enkelsidig (tills vidare)

Standardmått > cm

Sidans bredd och höjd (enligt din layoutidé)

Sidans marginaler (enligt din layoutidé)

 

Under bleeds/utfall:

Fyll i bleeds 3-5 mm (jag brukar välja 5 mm)

 

Pricka för alla dokument och alla master pages > OK

 

Behöver du i ett senare skede ändra dessa uppgifter går du till

Fil > Dokumentinställningar

Och gör dina ändringar

 

Döp spara och lagra ditt nya dokument på en särskild plats

Nu har du skapat ett nytt dokument

Spara som och döp det. Lägg det i en mapp där du samlar ditt bokmaterial, t ex bilder.

 

Grundinställningar

 

Nu har du skapat och namngivit ett nytt dokument och du har redan gett dokumentet en del grundinställda uppgifter.

 

Grundinställningar är de inställningar som gäller för samtliga sidor, om du inte bestämmer något annat. Grundinställningar är t ex sidans format (bredd och höjd), marginaler, sidnumrering, stilsorter och textspalters utseende, antal spalter, färg på text och/eller sidor. Hit hör också vissa inställningar som är uppgifter om det trycktekniska, t ex utfall och dokumentets yttre gräns.

 

Grundinställningen kan alltid ändras under resans gång och dessutom frångås i enskilda fall då du jobbar i dokumentet.

 

 

 

 

 

Grundinställningar i sammanfattad version

 

Gå in på

FIL > dokumentinställningar

 

Upp kommer en ruta och det är här du gör det mesta av dina grundinställningar (utom att formatera stilsorter och skapa sidnummer)

 

 

Till vänster finns en rad ikoner och du kan se dem alla genom att skrolla.

Här är de, allihopa. Vi ska just nu ska vi titta närmare på de som är fetmarkerade.

 

Dokument – här finns de uppgifter du redan fyllt i. Om du vill ändra dessa senare, så gör du det här.

Dokumentinfo – fyll i själv

Stödlinjer

Visning – bocka för Visa ramar, Show images, Visa linjaler, Visa teckenkedjor, Show bleeds area.

Typografi – visar den mängd stilsorter du har tillgång till. Vill du ändå använda någon annan, så går det bra det med, men det ingår inte i grundkursen att visa hur. Googla istället.

Verktyg – kommer du att ha tillgång på annat sätt.

Avstavare – här väljer du språk och avstavning

Teckensnitt

Verifiering pre flight – välj min och max upplösning på bilder

Pdf exportfärg > utmatning för > skrivare.

Attribut för dokument objekt

Innehållsförteckning och index

Avsnitt – aktuell om du vill dela upp din bok i flera filer

 

Färghantering – markera om du ska använda färg. I så fall, välj CMYK.

 

Här kommer några av inställningarna utlyfta och presenterade för sig.

 

Sidans storlek

FIL > Dokumentinställningar

Här finns en del smått och gott att fylla i respektive ha koll på

Ställ in att jobba med cm, ställ in sidans längd och bredd samt sidans marginaler.

(I efterhand revideras marginalerna i REVIDERA > Mallsida)

 

Utfall – Bilder och texter som läggs mot sidans yttre kant ska ha utffall, dvs texten/bilden måste gå utanför sidan. Tryckerier rekommenderar minst 3 upp till 5 mm. Den inställningen görs på

FIL > dokumentinställningar > bleed. Jag brukar välja 5 mm.

 

Välj språk

FIL > Dokumentinställningar > Avstavare > Svenska

 

Avstånd mellan sidorna

FIL > Dokumentinställningar > Visning

Ange det vertikala avstånd du vill ha. Jag gillar 30 mm.

Om scribusdokumentet lagt sig så du bara ser delar av det, kan det vara här du ska ändra de horisontella uppgifterna.

 

 

 

Två grundinställningar görs på annan plats. De är Skapa sidnummer och formatera text som du ändrar i menyradens REDIGERA. Så här gör du.

 

Skapa sidnummer en gång för alla

Det är lite trixigt att ge sidorna ett sidnummer, men det går. Ge inte upp. REDIGERA > Mallsidor > Skapa textruta > Placera den på önskad plats > Markera raminnehåll > Infoga > Tecken > Sidnummer (det blir en brädgård). Stilsort väljs via FÖNSTER > Egenskaper

 

Välj stilsorter och formatera text

Du behöver bestämma dig för de stilsorter som din bok ska ha, t ex rubrik, brödtext och bildtext.

 

Scribus har två sorters stilangivelser som du ska befatta dig med. De är

Teckenformat - det format (stilsort) som enstaka ord eller meningar ska ha och

Styckeformat - det format (stilsort) som hela stycket skall ha.

 

Du ska formatera både teckenformat och styckeformat, vilket är aningen mödosamt, men du har igen det senare under arbetets gång. 

 

Börja med att formatera dina stilsorter i Teckenformat. Gör dem en i taget och klicka Verkställ var gång. Först då träder formateringen i kraft.

 

REDIGERA > Stilmall >

Ge stilsorten ett namn, t ex brödtext eller rätt och slätt stilsortens faktiska namn, t ex det namn som används i denna lathund Arial narrow12.

 

Ge din stilsort uppgift om

·      Stilsort – tex Times new roman. Det finns en uppsjö att välja bland. Även punkter har en stilsort, se nedan

·      Stil – rak, kursiv eller fet

·      Färg och ton – ton är den grad av blekning du väljer om du inte vill ha 100%

Verkställ

 

Därefter formaterar du samma stilsorter i Styckeformat.

Där finns två flikar, Egenskaper och Stilsort och du ska ge uppgifter i båda.

 

Under Stilsort anger du stilens namn, som ska vara samma som i föregående moment.

Du anger att den är baserad på samma stil som dy nyss formaterat.

 

Under Egenskaper bestämmer du

·      Radavstånd – välj auto om du är osäker

·      Textmarginal - Textspaltens egenskaper, se nedan

·      Anfang – styckets första bokstav. Fyller du inte i något blir första bokstaven lika stor som de övriga.

·      Indrag – styckets första rad eller hela stycket, indrag från vänster eller höger sida av spalten. Fyller du inte i något blir stycket utan indrag.

 

Punkter

En punkt är också en stilsort som kan behöva behöver formateras. Jag använder stilsorten windings och bokstaven litet L.

 

Marginaler

Marginaler är textspaltens egenskaper – där finns rutor

 

Bild

Vänsterrak, högerrak, centrerad, marginaljusterad, hårt marginaljusterad. Marginajusterad innebär både vänster- och högerrak textspalt, utom sista raden som blir vänsterrak.  Hårt marginaljusterad innebär strikt vänster- och högerrak textspalt, alltså även sista raden. Det innebär att om sista raden består av två ord så läggs det första vänsterrakt och det sista högerrakt med tomt mellanrum emellan.

 

Tabbar

Inställningar – grundinställning

Inställning här och nu, markera textram, klicka på den plats du vill ha tabben upptill visa på bild > spara

 

Spalter

Grundinställningar eller

Egenskaper > xxx

 

Ändra grundinställningar

Grundinställningarna kan ändras under arbetets gång. Ändringen görs på det ställe där de en gång blev till. Det är antingen FIL > Dokumentinställningar eller REDIGERA > Mallsidor eller Stilmallar. 

 

Gör din ändring och klicka på Verkställ.

 

Därmed har du reviderat hela dokumentet, alltså inte bara enstaka sida, stycke eller ord.

 

Sammanfattning

Grundinställningarna gör du i

FIL > Dokumentinställningar och

REDIGERA > mallsidor respektive stilmallar

 

Därmed är grundinställningarna gjorda och grunden lagd. Nu börjar det roliga.

 

 

Att arbeta med text och bild i scribus

Under arbetet ser du på skärmen så som det blir i verkligheten - what you see is what you get - med undantag av stödlinjerna som inte kommer i tryck.

 

Skapa ordning och reda på filer du ska använda. Lägg allt i en mapp med projektnamn med undermappar manus och bilder mm. Ge bildfilerna namn så det underlättar för dig att hitta även om du inte ser vilden framför dig. Jag brukar ange både sidnr och kort bildnamn. Det förutsätter förstås att jag vet exakt var jag vill ha bilden.

 

I scribus jobbar man med att styra och ställa med text- och bildflak. Ungefär som med en tavla med ram och innehåll som du flyttar hit och dit tills du är nöjd. Med den skillnaden att du kan tänja på tavlans form också.

 

Dina verktyg

 

 

Tre ikoner att skapa och flytta text- och bildflak

Pilvertyget, Skapa textram (ikon med text-A) och Skapa bildram (ikon med bild i ram).

 

Två ikoner för att bearbeta texten

Redigera textraminnehåll (Ikon med A)  och Redigera text (Ikon med textblock och penna)

 

En hel verktygslåda

FÖNSTER > Egenskaper.

Den klarar du dig inte utan.

I fortsättningen kommer jag bara att benämna detta verktyg Egenskaper utan att ange att du hämter det i menyn FÖNSTER.

 

Dra ramen till sin rätta form

För att kunna göra något över huvud taget behöver du ha en markerad ram.

 

När den är markerad syns en röd ram med små rutor i hörn och mitt på sidorna. Du ändrar ramens form genom att dra i ett hörn – då ändras bildstorleken, eller på en ramsida och det ändrar proportioinerna.

 

Stödlinjer

Xxx text kommer

 

Se uppslag för uppslag

I scribus – FIL > Dokumentinställningar > Dokument > Dubbelsidig

I pdf - Öppna pdf-dokumentet > Innehåll > Dubbelsidig

 

Språk, avstavning

FIL > Dokumentinställningar > Avstavare (fyll i språk)

 

Skissa på layouten

 

Du kan skissa på layouten genom att prova en sidas disposition utan att lägga in dess innehåll.

Bilden är ett exempel på en layoutskiss med textramar (ofylld ruta) och bildramar (kryssad ruta).

För att kunna göra det behöver du lära att göra två viktiga moment, nämligen att göra dessa ramar. Det behöver du kunna oavsett om du väljer att förhålla dig skissartat eller inte.

 

Skapa textram

Skapa en textram för din text. Det gör du på ett av följande två sätt:

Skapa textram > Fäst textramen genom att dra pilen från översta vänstra hörnet till nedre vänstra.

Eller

Skapa textram > Klicka på sidan där den ska ligga. Då kommer en ruta upp med förslag på storlek som du accepterar. Därefter kan du ändra storleken genom att dra i de små rutorna på den markerad ramen och slutligen föser den med pilverktyget dit du vill.

 

Skapa bildram

Skapa Bildram > Placera på sidan. Du känner igen bildramen, jämfört med textramen, i det att den har ett kryss på sig.

 

 

Skriv eller importera text

Skapandet av text har 2 huvudmoment. Först gör de en textram enligt ovan och därefter lägger du text i den.

 

Lägga in text i textramen görs på olika sätt:

 

Skriv in din text

a)   Textram > Redigera raminnehåll (ikon med ett stort A) > Skriv in din text > spara.

Detta alternativ fungerar ungefär som att arbeta i Word.

 

b)   Textram > Redigera text (ikonen intill med textblock och penna) > skriv in text i rutan som nu visas > spara genom att klicka på den gröna bocken uppe till vänster. Här får du dessutom tillgång till en verktygslåda utan att gå via Egenskaper.

Behändigt alternativ för skapande av kortare icke-länkade texter, tex bildtexter. Svårt, för att inte säga ogörligt, när du ska hitta en plats inne i ett längre textsjok. Då passar föregående alternativ betydligt bättre.

 

Importera text

Kopiera in text från annat dokument i textramen har två tillvägagångssätt:

a) Textram > FIL > Importera > Hämta text

Eller

b) Kopiera den text du vill lägga in > Klicka i textramen > klistra in > spara

Medan ramen är markerad väljer du också stilsort i verktygslådan Egenskaper. Spara.

 

Bearbeta text

Markera textramen > använd ett av de två sätten som beskrivs ovan i Lägga in text.

 

Skapa flödande texter över flera sidor

Länkade sidor innebär att texten hänger samman i textsjok med text som flödar från sida till sida liket en enda lång trasmatta. På ”scribuska” innebär det att all text ligger i samma textruta.

 

Ett textsjok på ca 50 sidor är hanterligt. Därefter gör du klokt i att skapa nytt textsjok.

 

Senare under arbetets gång kan du ta bort eller lägga till sidor och även ta bort länkningen. Vidare kan du lägga in icke-länkade sidor inemellan textsjoken. OBS! Då hänger den länkade texten med men inte bilderna och enstaka texter, tex bildtexter. Bilderna och bildtexterna ligger där de ligger för de är inte sammanlänkade och de behöver du flytta manuellt.

 

Utgå från en sida med inlagd textram men utan inlagd text, så som du lärt dig ovan. Därefter kopierar du den sidan.

Sida > kopiera > ange vilken sida som ska kopieras och var den ska läggas.

 

Länka samman textram A med B

Markera textram A >  Länka textramar (ikonen ser ut som ett tidningsuppslag) > Klicka på textram B dit texten ska länkas. Spara. Har du många sidor att länka samman behöver du göra detta manuellt, sida för sida.

 

 

Länka textram Avlänka textram

 

Avlänka textram A från B

Markera textram A > Avbryt länk mellan textramar (Ikonen ser ut som ett särat tidningsuppslag och ligger intill Länka-samman-ikonen) >Textram B > spara

 

Se textflöde

Gå in på VY > visa textflöde. En pil visar hur textramarna är länkade till varandra. Dessa pilar kommer inte i tryck.

 

 

Skapa bild

 

Även när det gäller bilder ska du använda dig av de två huvudmomenten Skapa bildram enligt beskrivningen i skissa layout och därefter fylla ramen med en importerad bild.

 

Bildens uppbyggnad

Datoriserade bilder använder sig av olika byggstenar.

Bitmap – små små punkter

Vektorgrafik – xxx (vi fördjupar oss inte i vektoriserade bilder i grundkursen)

 

Bildens bitmapformat

Använd dig av bilder i tiff eller jpeg. Tiff ger bästa bildkvaliteten, är förlustfri (dvs förlorar inte information då du kopierar eller bearbetare bilden) och stöder CMYK-färger bättre än andra bildhanterare, vilket tryckeriet vill ha, men tiff-bilderna blir också ”tunga”. Jag själv använder jpeg till mina svartvita teckningar och det duger gott för mig.

 

Du kan i grundinställningar begränsa informationsmängden som din bild får ha. Det kan vara klokt så att dokumentet inte blir onödigt tungt.

 

Du anger bildens minimum (tex 300 dpi, som tryckerier ibland rekommenderar) och maximum (beror på vad slags bok du gör, jag själv har valt max 2400 dpi och det räcker gott och väl för mina behov) i grundinställningar.

 

Importera bild

Du importerar på två olika sätt:

 

Bildram > Högerklicka > Hämta bild      

eller

Bildram > FIL > Importera > Hämta bild

 

Faktaruta om bitmapbilders olika format

Bild med diagram

 

Färg

xx

 

Bilden anpassad till din ram

Bilden lägger in sig i originalstorlek om du inte bestämmer annat. Du kan ställa in att bilden ska anpassas till ramen eller att ramen ska anpassas till bilden.

 

Markera bildramen > ITEM > Justera bild till ram eller Justera ram till bild > spara

Eller

Inställning i Egenskaper

Med förkryssade rutor anpassas bilden till ramens storlek och läggs in proportionerligt. Det senare innebär att bildens bredd och höjd får samma proportioner som originalbilden.

 

Förstora / förminska bild

Du förändrar storleken genom att dra i ramen.

 

Text på bild

Skapa bilden inom sin ram och texten inom sin. Sedan föser du texten över bilden och markerar i Egenskaper > Nivå (de gröna pilarna) att textflaket ska läggas överst > spara

 

Kanske behöver du också påverka stilsortens färg, t ex genom att göra den vit. Om du inte formaterat en sådan stilsort gör du den i verktygslådan Egenskaper.

 

Text runt bild eller annan form

Markera bildramen > Högerklicka > Markera Use frame shape eller

Markera bildramen > Egenskaper > Form > Use frame shape (eller annat val)

 

Lägg till / ta bort sidor

SIDA > infoga respektive SIDA > ta bort och ange antal sidor och var bland alla sidorna de ska ligga respektive tas bort. Håll tungan rätt i mun nu!

 

Skapa färgad sida eller faktaruta

Använd en vit sida > Skapa och markera Textram

Egenskaper > Färger  och ton i % > nivå > lägg underst > spara

Vid behov återkommer jag till hur man gör en ram runt text eller del av sida


 

Punkt

Egenskaper > Text > stilsort windings litet L

 

Kan tex användas i en punktad lista, som den här skärmdumpade bilden.

 

Om du kommer att använda punkter ofta är det en god ide att lägga in Punkt i textformateringen, se grundinställningar.

 

Fler spalter

FÖNSTER > Egenskaper > Text > Columns and… > fyll i

 

Ändra spaltbredd

Markera textramen med pilverktyget och dra till önskad bredd  eller nyttja FÖNSTER > Egenskaper

 

När det börjar bli ganska klart

När det börjar ”likna nåt” vill du kanske visa andra för synpunkter och korrektur. Då behöver du göra en pdf. Jag brukar skicka en begränsad del av den bok jag håller på med som pdf till tryckeriet för att få deras synpunkter på pre-press-inställningar.

 

Gör pdf

Använd pdf-ikonen uppe till vänster i verktygsfältet. Tunga dokument tar god tid på sig att bli till pdf. Du kan också välja att pdf-a delar av ditt dokument genom att ange vilka sidor du avser.

 

Checklista för innehållet

Om inte förr så är det hög tid att ta ställning till bokens totala innehåll.

 

Checka av

Omslag - omslagets fram- och baksida, (sökbar?) titel, undertitel, författare, förlag, ISBN och streckkod, baksidestext.

Inlaga - blanka sidor, förord, bokfakta, tack till, inledning, innehållsförteckning, sammanfattningar, förståelsefrågor, efterord, källförteckning, fotnotsförteckning, illustrationsförteckning, länkar, begreppsförklaringar, personförteckning etc. Är alla avsnitt med? Ligger de i rätt ordning?

 

Checka texterna

Kör texten genom ett stavningsprogram. Kopiera till word > Verktyg > Stavning och grammatik

Korrekturläs ett antal vändor, gärna efter att ha tagit paus från produktionenen, gärna av några andra.

 

Checka inställningarna

När du gör en pdf signalerar den brister. Bilder kan vara för stora, ramar kan vara tomma. Det märker du då du ska göra en pdf. Finns problem larmar den om det. När du klickar på skapa Pdf kommer en det upp en lista med dina OBS-problem.

Det ger dig en bra förteckning av vad du har att åtgärda. Den talar om för dig om bild- eller textramar är tomma eller om bilderna är för omfattande.

Kolla i PDF:ens Egenskaper att inga överflödiga teckensnitt finns med, eller att några teckensnitt saknas.

 

ISBN, streckod och pliktexemplar

Om du inte lejer bort slutfinishen till ett förlag är det dags att befatta dig med uppgifter som ska finnas på omslaget, t ex ISBN och streckkod. Kungliga biblioteket med isbn-centralen utfärdar gratis ISBN-nummer och streckoder, som publikationen ska förses med före tryck. Se denna länk http://www.kb.se/isbn-centralen/


 

Göra klart för tryck – pre press

 

Tryckerierna utgår från en pdf med särskilda uppgifter ämnade för tryck. De anger ofta dessa på sin hemsida. Kolla med dem. Texten kommer att kompletteras.

 

Inställningar för tryckfärdig pdf

Dokumentinställningar > Pdf export har följande flikar att fylla i för att göra pdf-en klar för tryck..

 

·      Allmänt – klicka för ”alla sidor”

·       Teckensnitt, tre rutor - Tillgängliga teckensnitt, Teckensnitt att bädda in och Fonts to outline. Den första rutan listar alla teckensnitt som används i dokumentet, vilket betyder att du kan kontrollera att det inte finns några oväntade teckensnitt. (Skulle det vara så, kan du gå till Ctrl + T > Sök/Ersätt och söka på det oväntade teckensnittet och ersätta med rätt teckensnitt.) Den andra rutan anger vilka teckensnitt du skickar med inuti själva dokumentet. Se till att alla teckensnitt, finns med i den rutan, genom att klicka på Embed all. Outline innebär att bokstäver och siffror sparas som bilder.

 

·      Färg – du ska välja CMYK som är det system som används för publicering på papper, av skrivare och tryckerier. (RGB används vid digital publicering)

·      Pre-press - inställningar för tryckning av PDF:en. Olika tryckerier har olika krav, varför du måste kolla med dem vad de vill ha. Håll särskild koll på

Skäranvisningar - Crop marks - anger sidans yta och linjen där sidans papper ska skäras.

Utfall – minst 3 mm, är den yta som utfallande bilder och texter ska ha utanför sidans yta. Utfallet skall ligga innanför Bleed area. Inget utfall skall finnas mot uppslagets mitt, då det kan komma att synas på andra sidor. 

Marginallinje – ofta 18 mm, anger gräns för innehållet. Inget material får placeras utanför dess gräns.

Om du hittills jobbat med din publikation dubbelsidigt är nu stunden kommen att ändra det till enkelsidigt. FIL > dokumentinställningar > dokument > enkelsidigt.

Spara

 

Gör Pdf

Använd pdf-ikonen eller

Fil > Exportera > som PDF

 

Pdf-er kan göras på en begränsad del av din bok.

Välj ut och skriv in de sidor du vill pdf-a.

Bild

 

Slå ihop PDF-er

Görs ed annan programvara, t ex PDF tk (PDF tool kit)

https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/

 

Ordlista

Behöver  bearbetas/kompletteras

 

Svenska > engelska

Teckenformat - Character style

Styckeformat - Paragraph style

Utfall – Bleed

Skäranvisning – Crop marks

Passmärke - ?

Skapa textram - Insert text frame 

Skapa bildram - Insert image frame

Verkställ - Apply

Rak - Regular,

Kursiv - Italic

Fet – Bold

? – ITEM

Spara - Save

 

engelska > svenska

se ovanstående, fast tvärtom

 

Mina bästa tips

 

Träna!

Se till att träna och träna på något riktigt. Torrsim duger inte. Det är som att lära sig köra bil. Det behövs träning och åter träning, sen sitter det i ryggmärgen och då är det både lätt och roligt. Att kunna använda scribus innebär learning by doing. Genvägar finns inte. Däremot kan det finnas stöd.

 

Tänk efter före om bildernas beskaffenhet 

Färg-modell

RGB för digital publicering och CMYK för kommersiellt tryck på papper. Rådgör med ditt tryckeri.

 

Bildformat

Tiff - J för högkvalitativ förlustfri bildåtergivning, många bilder blir till ett tungt dokument

Jpg - J bilder som inte kräver finlir av nyanserad återgivning eller bildredigering (förlorar info varje gång något görs) och som blir mycket lättare (i MB) att hantera. Heter också Jpeg.

PNG - L vid bokutgivning, lämpat för web

GIF - L vid bokutgivning, lämpat för web

 

Hantera stora ”långsamma” textflöden

Görs korrigeringar i stort textflöde går det lååångsamt. Jag brukar avlänka en del av textsjoket så det inte ska bli så tungrott. Sen länkar jag ihop texterna igen.

 

Var ligger den där verktygslådan Egenskaper nu igen?

Den hittar du under FÖNSTER > Egenskaper.

 

Pilverktyget - en vän i nöden

Ikonen Pil ligger intill de båda Skapa ram-ikonerna är inte bara en pekare utan en riktigt bussig vän när det bara krånglar. Tätt som oftast har man kommit åt något som gör att inget funkar som tänkt. Jag kan ha en liten ”tuss” på pilen som jag inte får bort eller får att lyda och jag vet varken ut eller in. Då går jag till Pil-ikonen som ”nollställer” arbetet och kan fortsätta där jag var.

 

Spara överdrivet ofta, säkerhetsspara

Jag har märkt att scribus lätt krånglar om den har för mycket att tänka på samtidigt. Alltså om den ska hantera mycket osparat material.

 

FIL > spara eller

Kortkommando för Mac är cmd s eller kanelbulle s och för PC ctrl s.

 

Det är också en god idé att säkerhetsspara ditt arbete. Spara på annan disc eller i en molntjänst som Dropbox eller iCloud.

 

När scribus krånglar

När scribus trilskas är förmodligen både du och programvaran trötta. Spara allt, stäng ner (avsluta) scribus och ta en paus. Efteråt, sim sala bim, är ni gladare och piggare båda parter.

 

Gör en dummy

En dummy är en någorlunda skalenlig minivarant av din bok. En A4 kan i din dummy med fördel vara en A6, eller ännu mindre.

Bild

 

Den gör det lättare för dig att få översikt av innehåll och layout och gör att du även kan tänka i större penseldrag. Den är ett bra redskap för dig om har sidor som varierar sitt uttryck. Med en dummy är det lättare se både helhet och delar och hur de samspelar.

 

Skriv rubrikerna för hand ungefär där de ligger på sidan och notera det viktiga. Det kan vara hur bilderna ligger, textens innehåll i punkter, hur färger varierar över boksidorna eller annat. Gör sidorna lösa så du kan flytta om dem och se hur det påverkar helheten. Har du bilder endast på vissa pappersark är dummyn närmast ovärderlig. Du kan också få syn på hur din bok kommer att te sig då den ligger i boktravar eller ligger utspridda på ett bord. Bildar de tillsammans ett intressant mönster som kan förstärkas och användas som utställningskvalitet? Kan framsida och baksida bli till något extra intressant om de läggs intill varandra?

 

Sök stöd, var till hjälp

Det finns gott om stöd att hämta där ute. Det finns fora för problemlösning internationellt och nationellt. Det finns massor med tutorials att hitta på nätet. YouTube har mängder, dessutom på mängder av språk. Var dock vaksam på materialets ålder, en del kan vara riktigt gamla och därmed inaktuella. Under rubriken Bra länkar har jag vaskat några få som jag tycker är nyttiga. Ett bra sätt att lära är också att lära ut och hjälpa andra.

 

Inhämta synpunkter, få supporters

Jag brukar be om synpunkter i olika skeden av produktionen och är tydlig med vad slags återkoppling jag önskar. Spontan reaktion på allt eller specifika synpunkter. Det är viktigt att ge dem rimlig tid att göra sitt jobb, men också att de har en deadline för sitt tyckande.

 

Jag föredrar att pratas vid framför skriftlig återkoppling. Nu är jag noga med att lyssna, fråga för att förstå, be om exempel om jag inte förstår. Jag ser mig som mottagare och är tacksam för allt jag får. Jag brukar hålla inne med mina egna tyckanden eller förklaringar. Föredrar att bara ta in och låta synpunkterna mogna inom mig.

 

Jag gör noteringar under samtalet och stämmer av att jag uppfattat rätt. Det är ack så lätt att glömma vad som sades när några månader gått.

 

Översiktligt innehåll – relativt tidigt

Det kan handla om språkbehandling, konstnärligt grepp, uppläggning och form.

Jag har gett läsarna i uppgift att efter 1-2 timmars läsning svara på frågor som: Vad är engagerande och intressant, vad är obegripligt eller sövande? Helhetsintryck? Vilka är bokens förjänster? Det är mycket intressant att få synpunkter från olika personer, de tycker nämligen oftast inte lika. Du får ta egen ställning till hur du vill ha det. Det ger näring till att revidera ditt projekt, förtydliga och stärka vissa saker, tona ner eller helt enkelt ta bort annat. Eller helt enkelt bara vara nöjd med vad du gjort.

 

Faktagranskning – mitt på

Gäller framför allt oss som skriver fackböcker.

 

Korrektur – mot slutet

Det kan vara en tjänst värd att köpa, men själv har jag aldrig gjort det. Jag brukar istället ta paus någon månad och ser därefter textens brister i ny dager.

 

Personer som fått äran att ta del av och återkoppla till ditt projekt brukar bli goda marknadsförare av boken senare. De känner sig delaktiga till din baby. Det är i alla fall min erfarenhet.Mer kunskap och stöd - några länkar

 

På nätet finns massor med material för nybörjare och erfarna scribusanvändare, framför allt på engelska. Ha koll på åldern på materialet. Här är ett litet urval som jag själv haft nytta av. Listan kan komma att kompletteras

 

Forum nätverk

Forums.scribus.net – problemlösande forum, kräver inloggning, gratis

Om nedladdning https://wiki.scribus.net/canvas/Installation_and_Configuration_of_Ghostscript 

Facebook Scribus offentlig grupp – tipsande engelskspråkig gemenskap

 

Lathundar

http://docplayer.se/6154212-Grafisk-produktion-med-fria-verktyg.html

Staffan Melin Oscillator - Grafisk produktion med fria verktyg 2013 – den killen kan sin sak

www.oscillator.se/sites/default/files/opensource/oscillator_grafisk_produktion_med_fria_verktyg.pdf

 

Lennart Guldbrandsson www.elementx.se/att-satta-bocker-med-scribus/ - blogg nov 2015. Lennart är en av oss Egenutgivare.

 

Multimediabyrån (nedlagd, återuppstånden?) har gjort en utmärkt, men aningen åldersstigen lathund

http://ekensetologi.weebly.com/uploads/9/1/2/9/9129130/scribuslathund.pdf

 

Floss manuals Scribushandbok http://en.flossmanuals.net/scribus-2/index/ - på engelska

https://wiki.scribus.net/canvas/Scribus ha koll på dateringen bara https://www.flossmanuals.net/_booki/scribus-2/scribus-2.pdf

 

Youtube m fl filmer

Finns massor på Youtube, tex https://www.youtube.com/watch?v=WQRCgGPxtJ0 - skapa en folder

https://www.youtube.com/watch?v=3sEoYZGABQM&list=PLHQhkJ5kqi5T-oWdYaYYa3gLUJ947TCuu

http://showmedo.com/videotutorials/series?name=NfUrduNov

 

Comments