Projekt‎ > ‎

Vara del i en rörelse

Om kvinnorörelsens fotfolk runt millennieskiftet

Ett ideellt projekt i sin linda. Jag tänker intervjua personer och/eller grupper om deras engagemang på den tiden då jag själv var höggradigt involverad. 

Till att börja med gör jag bloggar, som kan bli till artiklar som i sin tur kan sammanställas i en e-bok. Kanske ger jag mig i kast med att spela in och göra poddar och för att göra det behöver jag skaffa både utrustning och kunskap om hur man gör. Har helgerna på mig att ta ställning till hur jag ska göra. 

 Introduktion 
Under årtiondet runt millennieskiftet snubblade jag in i kvinnorörelsen. Den väckte mitt och mina medsystrars stora engagemang under en rad år. Så här sett i backspegeln väcker det passionerade engagemanget en rad nya frågor. Om dessa vill jag samtal med mina medsystrar och andra som jag ännu inte känner.

Nu vill jag ge mina medsystrar, rörelsens flitiga fotfolk, en röst. Vi avlade de barn som står för dagens mängd av rörelser i ett nytt politiskt och medialt landskap.

 Vill du berätta? 
Är du en del av kvinnorörelsens fotfolk med ett engagemang som blommade ut före och under tiden för millennieskiftet? 
Jag är intresserad av din väg dit, din drivkraft, dina förebilder, dina erfarenheter och vilka effekterna blivit - i stort och smått.

Kanske passar berättelsen att återberättas här under förutsättning att båda vill.

 Jag vill bättre förstå 
Jag vill bättre förstå den rörelse jag själv var del i. 

Jag är nyfiken på källan till våra drivkrafter, vilka med- och motkrafter du mötte, vilka förutsättningarna var för att åstadkomma det du/vi gjorde, vilka krafter som skapade dem och hur du ser på effekterna. 

Alltså både individperspektiv och nån form av politiskt och samhälls-ekonomiskt perspektiv.
 Bloggar 
Introduktionen Att vara del i en rörelse ger bakgrund till vem jag är som vill berätta genom andras erfarenheter och hur det kommer sig att jag gör det just nu. 

Irene Jansson
Första intervjun, med Irene Jansson, genomför jag efter nyår 2017. Hon drev ett riksomfattande projekt för att stötta kvinnliga innovatörer. Jag är intresserad av hennes väg dit, hennes drivkraft och erfarenheter. Kort sagt, hennes sanning.  
Intervjun är genomförd och väntar på att bli en artikel.

Gudrun Lindberg
står på tur. Hon drev entreprenörsprojekt, bl a för att stötta landsbygdskvinnor och kvinnliga hantverkare i Västernorrland, en del med internationellt affärsutbyte.


Comments