Boken om KIM
Ganska ny bok om kreativ metod 
för utveckling av ledarskap, grupper och verksamheter - på ett lättsamt och underhållande sätt.

Innehåll
Boken läses från två håll så att man får vända och vrida på perspektiven precis som man får göra i arbetslivet. Från ena hållet en praktisk beskrivning av KIM-metoden och från det andra hållet systemisk teori, filosofi och det språkliga uttryck som metoden grundar sig på och använder sig av.

Vi får en beskrivning av KIM-metodens steg och hur de kan användas i olika sammanhang, ledarcoachning, ledarutvecklingsprogram, grupputveckling och ledningsgruppsutveckling.

Dessutom finns en artikel om en förändringsresa, begreppsförklaringar och kollegiala kommentarer om gruppindelning, användningsfält, dokumentation och uppföljning.

Språket är varierat, fakta blandas med tänkvärda citat, exempel, kommentarer, intervjuer och mängder med illustrationer.

Vill du glutta lite?
Läs ett utdrag ur boken om KIM-metoden, den generella metodbeskrivningen, genom att ladda hem nedanstående fil. 
Läs gärna mer om KIM-modellen.

Målgrupp 
Vi vänder oss till personer som leder förändringsprocesser i arbetslivet. Men också till kommunikatörer, utbildare, forskare och andra som är intresserade av komplexa systems dynamik i en föränderlig värld.  

Författarna
Författarna är erfarna organisationskonsulter och har bakom sig mer än 15 års utvecklingsarbete av KIM-modellen. 

Bente Kaj Henriksson, som har denna hemsida, är humanist med en bakgrund som arkitekt, informatör och grafisk formgivare. Bente var tills nyligen grundare och delägare av KIM human organisation AB.

Gro Laupsa Holm har verkat inom drama/teater och socialt/pedagogiskt arbete och brinner för mänskligt samspel och långsiktig hållbarhet. Gro är VD i KIM human organisation AB. 

Pris 
Ordinarie pris
265 kr + frakt (6% moms ingår) eller
250 kr + 6% moms + frakt.

Beställning via beställningsformulär eller mail till info@kim-human.org (det kommer till mig).
Meddela antal böcker, kontaktperson med mail och telefonnr, leveransadress och fakturaadress (mailadress går bra).

Bokfakta
Titel Boken om KIM - om systemisk organisationsutveckling med KIM-modellen som grund
ISBN 978-91-979406-2-7
Förlag KIM förlag www.kim-human.org
Författare Bente Kaj Henriksson och Gro Laupsa Holm
Grafisk form och illustrationer Bente Kaj Henriksson 
Illustrationsidéer - författarna
Layoutprogram Scribus 1.4.6
Antal sidor 216 Format 13 x 19 x 1,75 cm Vikt ca 400 g
Tryck Print in Baltic, Kaunas Litauen 
Upplaga 1 april 2016