Böcker & artiklar

Båda böckerna läses från båda håll. I Mentorskap läser adepten från ena hålleet och mentorn från det andra. I mitten fins info till anordnare av mentorprogram. I Boken om KIM behandls teori från ena hållet och praktik från det andra.


Facklitteratur inom organisation och ledarskap


Jag har skrivit två fackböcker tillsammans med min kollega Gro Laupsa Holm. De berör organisation och ledarskap och är utgivna av KIM AB förlag där de kan beställas.


Mentorskap - handbok om systemiskt mentorskap och mentorprogram i arbetslivet.

Boken om KIM - om systemisk organisationsutveckling med KIM-modellen som grund.


Utöver det har jag skrivit ett antal artiklar kopplade till böckernas innehåll. Om du är intresserad, så kontakta mig.