Böcker & artiklar

Skriver skönlitterärt på äldre dar


Sommaren 2023 utkom den biografiska romanen Gul jonne som ljud-, e-, och pocketbok i Perspektiv förlag, alltså i egen regi.

Facklitteratur inom organisation och ledarskap


Jag har skrivit två fackböcker tillsammans med min kollega Gro Laupsa Holm. De berör organisation och ledarskap och är utgivna av KIM AB förlag där de kan beställas.


Mentorskap - handbok om systemiskt mentorskap och mentorprogram i arbetslivet, 2017 6.e upplagan, KIM förlag.

Boken om KIM - om systemisk organisationsutveckling med KIM-modellen som grund, 2016, KIM förlag.


Utöver det har jag skrivit ett antal artiklar kopplade till böckernas innehåll. Om du är intresserad, så kontakta mig. 


Båda böckerna läses från båda håll. I Mentorskap läser adepten från ena hålleet och mentorn från det andra. I mitten fins info till anordnare av mentorprogram. I Boken om KIM  behandls teori från ena hållet och praktik från det andra.