Projekt

Kreativa experiment I olika stadier
Projekten har det gemensamt att de inte är färdiga. En del av mina skrivprojekt lägger jag transparent ut här. På senare tid prövar jag ett friare skrivande, främst barnböcker. 

Barnböcker
Esters medicin - en berättelse om fyraåriga Ester som blev mystiskt sjuk, hur hon övervann fasan att inta den nödvändiga medicinen och blev frisk igen. Faktarutor om Borrelia, Antibiotika och Resistens.
Draken - en saga om att utvecklas olika och behöva gå skilda vägar.

Övrigt
LIV – skisser till seriestrippar om LIV, om kvinnan mitt i. Om livet mellan döende föräldrar och uppväxande barn och barnbarn, om att vara i arbetslivet och stå utanför. Kort sagt en skildring från livets krön.
Tänkisar - citat, dikter och korta berättelser.
Lära Google Site - öppet hemsidesverktyg, min egen manual, som andra gärna får ta del av.
Scribus - öppet layoutprogram för trycksaksproduktion, lathund för mig själv och andra. Ev blivande internetbaserat kursmaterial.

Kommande (kanske) 
Leva med en som blivit personlighetsförändrad. Jag vill fånga anhörigas berättelser om hur det är att leva nära en person vars personlighet obotligt och oåterkalleligen förändrats av skador eller sjukdom i hjärnan. 
Vara del i en rörelse - intervjuer med kvinnorörelsens fotfolk under millennieskiftet. Till att börja med en bloggserie med start 2017. Du som vill berätta kan höra av dig till mig. Du som vill tipsa andra att berätta kan gärna göra det.
Nyfiken på - intervjuer med personer jag fascineras av.
Dialog och berättelser – podcast och artiklar om ledarskapets förutsättningar, villkor, dilemman och möjligheter. Intervju med ledare, analys och kommentarer.
Min mamma blev ett monster – om åldringsvård i allmänhet och min mammas smärtsamma förfall i synnerhet. Personlig skildring utifrån en anhörigs perspektiv.