Böcker 

Jag skriver skönlitterärt på äldre dar. 


Gräver i det som förundrar mej. Försöker förstå och lära om individer, grupper, organisatioiner och samhälle. 


Först ut är Gul jonne som kom ut sommaren 2023.


I den litterära byrålådan ligger det och jäser.

Facklitteratur inom organisation och ledarskap


Jag har skrivit två fackböcker tillsammans med min kollega Gro Laupsa Holm. De berör organisation och ledarskap och är utgivna av KIM AB förlag där de kan beställas.

Båda böckerna läses från båda håll. I Mentorskap läser adepten från ena hålleet och mentorn från det andra. I mitten fins info till anordnare av mentorprogram. I Boken om KIM  behandls teori från ena hållet och praktik från det andra.


Mentorskap - handbok om systemiskt mentorskap och mentorprogram i arbetslivet, 2017 6.e upplagan, KIM förlag.

Boken om KIM - om systemisk organisationsutveckling med KIM-modellen som grund, 2016, KIM förlag.