Boken om KIM

Bok om en kreativ metod 

för utveckling av ledarskap, grupper och verksamheter - på ett lättsamt, underhållande och insiktsskapande sätt. 

Boken läses från två håll. Ena halvan belyser KIM-modellens teori och den andra halvan den praktiska tillämpningen.


Målgrupp 

Vi vänder oss till personer som leder förändringsprocesser i arbetslivet. Men också till kommunikatörer, utbildare, forskare och andra som är intresserade av komplexa systems dynamik i en föränderlig värld.  


Vill du kolla lite? 

Utdrag KIM-metoden


Pris 

265 kr (inklusive moms) eller 

250 kr + 6% moms

Frakt tillkommer.


Beställning via beställningsformulär eller mail till info@kim-human.org (det kommer till mig).

Författarna

Författarna är erfarna organisationskonsulter med mångårig erfarenhet av mentorskap. 


Bente Kaj Henriksson är upphovskvinna till KIM-modellen, senior organisationskonsult MSc med bakgrund som arkitekt och informatör.


Gro Laupsa Holm är medskapare i utvecklandet av KIM-modellen, har verkat inom drama/teater och socialt/pedagogiskt arbete och är vd för Kim human organisation AB.


Bokfakta

Titel Boken om KIM - om systemisk organisationsutveckling med KIM-modellen som grund

ISBN 978-91-979406-2-7

Förlag KIM förlag www.kim-human.org

Författare Bente Kaj Henriksson och Gro Laupsa Holm

Grafisk form och illustrationer Bente Kaj Henriksson 

Illustrationsidéer - författarna

Layoutprogram Scribus 1.4.6

Antal sidor 216 Format 13 x 19 x 1,75 cm Vikt ca 400 g

Tryck Print in Baltic, Kaunas Litauen 

Upplaga 1, april 2016.