Blogg

Jag har skrivit dagbok kontinuerligt sedan 13 års ålder och började blogga 2007.

Bentes grubblor - är min aktiva blogg, med högt och lågt från en Käring med strömmen.Planerade boggar

Mitt jävla liv - mitt pågående arbete som jag hoppas att förlag ska ta sig an. Om inte, så kommer det att publiceras här. Bloggen registrerades april 2021.


Kunskapsnystanet - mitt just nu vilande projekt för att stimulera intresse för en faktabaserad världsbild till/med kunskapstörstande barn. Har skisserat 4 egna böcker. Skulle gärna samarbeta med liktänkande, författare, förlag och andra intressenter för att åstadkomma något som gör verklig skillnad. Viktigt som fan, inte minst i pandemitider. Jag återkommer, "ska bara" först. Bloggen registrerades i april 2021.


Tidigare bloggar


Kontext är min blogg 2007 - 2012. Det började med att jag ville lära mig mediet. Bara några veckor efter att jag startade bloggen uppdagades att jag var cancersjuk. Bloggen kom de första åren att bli min berättelse om kampen att bli frisk. Det lyckades.


Jag valde att vara anonym eftersom jag inte ville bli sökbar med mitt namn i kombination med cancer. Mest av hänsyn till min rörelse och kollegiala samarbeten. Efter en tid blev jag obekväm med att vara anonym. Då började jag blogga i Bentes blogg.


Bentes blogg 2012 - 2016 är grubblor från mellanmjölkens land av Bente Kaj Henriksson. Jag kallar mig Käring med strömmen.

Bentes blogg 2016 - 2021 bloggade jag på den egna hemsidan som jag skapade då 2016. Googles hemsidesprogram medger inte länge integrerad blogg. Bloggarna under den här perioden har jag därför samlat i Bentes grubblor för att inte gå förlorade när den äldre hemsidan släcks ner.