Blogg

Min aktiva blgg

Jag har skrivit dagbok kontinuerligt sedan 13 års ålder och började blogga 2007.


Bentes grubblor - är min aktiva blogg, med högt och lågt från en Käring med strömmen.


Tidigare bloggar


Kontext är min blogg 2007 - 2012. Det började med att jag ville lära mig mediet. Bara några veckor efter att jag startade bloggen uppdagades att jag var cancersjuk. Bloggen kom de första åren att bli min berättelse om kampen att bli frisk. Det lyckades.


Jag valde att vara anonym eftersom jag inte ville bli sökbar med mitt namn i kombination med cancer. Mest av hänsyn till min rörelse och kollegiala samarbeten. Efter en tid blev jag obekväm med att vara anonym. Då började jag blogga i Bentes blogg.


Bentes blogg 2012 - 2016 är grubblor från mellanmjölkens land av Bente Kaj Henriksson. Jag kallar mig Käring med strömmen.

Bentes blogg 2016 - 2021 bloggade jag på min hemsida som jag skapade då 2016. Googles hemsidesprogram medger inte länge integrerad blogg. Bloggarna under den här perioden har jag därför samlat i Bentes grubblor för att inte gå förlorade när den äldre hemsidan släcktes ner.